check

Krijg feedback op de Carbon Calculator

Wat vinden personen, die bezig zijn met duurzaamheid, van de CarbonCalculator? Wat kan CarbonCancel nog verbeteren? Wat zijn de volgende stappen om mensen die eerste stap te laten zetten zonder voetafdruk?

Checking tone of webpage information

En, wat vinden jouw gebruikers?