5hellos plus: USER SEGMENTatie

Touringcar chauffeurs: wie zijn het?

Een traject om de doelgroep in kaart te brengen, hun beweegreden te begrijpen om zo een effectieve communicatie campagne te maken.

So, what do your users think?