Privacy Policy

22 december 2022

Bij de verwerking van persoonsgegevens werkt 5Hellos conform de eisen van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat we:

- Onze doeleinden duidelijk specificeren voordat we persoonsgegevens verwerken, door gebruik te maken van deze privacyverklaring;

- Onze verzameling van persoonlijke gegevens beperken tot alleen de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

- Eerst expliciet toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming vereist is;

- Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en wij eisen hetzelfde van partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken;

- Uw recht respecteren op toegang tot, correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens die door ons worden bewaard.

Cnote (de initiatiefnemer van 5Hellos) is de verantwoordelijke voor alle gegevensverwerkingen. In deze privacyverklaring leggen we uit wat voor soort persoonsgegevens we verzamelen en voor welke doeleinden binnen onze website 5Hellos. We raden u aan deze aandachtig te lezen.

Als je vragen hebt over de verwerking van persoonsgegevens, dan kun je de contactgegevens van 5Hellos vinden aan het einde van deze privacyverklaring.

Abonnement

Via 5Hellos kun je een betaald abonnement afsluiten. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om de betaling af te ronden.

Hiervoor gebruiken wij uw IP-adres, factuuradres, telefoonnummer, e-mailadres, betalingsgegevens en NAW-gegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming. We slaan deze informatie op totdat u uw abonnement opzegt. Bepaalde soorten persoonsgegevens worden langer bewaard in verband met de wettelijke fiscale bewaring.

Toegang tot portaal

Binnen ons portaal heeft u toegang tot een beheeromgeving waar u instellingen kunt instellen, opgeven en wijzigen. We zullen uw activiteiten bijhouden als bewijs.

Hiervoor gebruiken wij uw betalingsgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, factuuradres, NAW-gegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming. We bewaren deze informatie zes maanden nadat onze dienstverlening aan jou is beëindigd.

Contact Formulier

U kunt ons contactformulier gebruiken om vragen te stellen of een verzoek te doen.

Hiervoor gebruiken wij uw IP-adres, NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. We slaan deze informatie op totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Op deze manier kunnen we gemakkelijk toegang krijgen tot de informatie voor het geval u volgende vragen heeft en onze klantenservice trainen om nog meer te verbeteren.

E-mails versturen

We kunnen e-mails sturen om geinteresseerden te informeren over nieuws, tips en informatie over onze producten en diensten. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Hiervoor gebruiken we uw e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. We slaan deze informatie op totdat u uw abonnement opzegt.

U kunt uw abonnement op onze e-mails op elk moment annuleren. Elke e-mail bevat een link waarmee u zich kunt afmelden voor onze e-mails.

Koop tegoed

Via 5Hellos kun je credits kopen om van bepaalde functionaliteiten gebruik te maken. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om de transactie af te ronden en om de credits te registreren.

Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, betalingsgegevens, telefoonnummer, factuuradres, naam, adresgegevens en IP-adres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. We bewaren deze gegevens totdat uw bestelling is afgerond. Bepaalde soorten persoonsgegevens worden langer bewaard in verband met de wettelijke fiscale bewaring.

Registratie

Voor bepaalde functies van onze service moet u zich vooraf registreren. U zult wat informatie over uzelf moeten verstrekken en een gebruikersnaam en wachtwoord moeten kiezen voor het account dat we voor u zullen aanmaken.

Hiervoor gebruiken wij uw betalingsgegevens, factuuradres, NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en IP-adres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. We bewaren deze informatie zes maanden nadat u uw account heeft gesloten.

Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet bij elk bezoek aan onze website opnieuw hoeft in te vullen en om contact met u op te nemen in verband met uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling, en om een ​​overzicht van de producten te geven en diensten die u bij ons heeft afgenomen.

Promotie

Naast de advertenties op de website kunnen wij u informeren over nieuwe producten of diensten:

• per post - per e-mail - via sociale media - per telefoon

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze promotionele communicatie. Elke brief bevat instructies om dit te doen. Ook bevat elke e-mail een annuleringslink. Op social media kun je ons blokkeren of gebruik maken van de opzegmogelijkheid. U kunt ons ook laten weten wanneer wij u bellen. U kunt ons ook via uw account informeren. Verder kunt u ons via het portaal informeren.

Statistieken

We houden statistieken bij over het gebruik van onze website

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden waarin we informatie kunnen opslaan, zodat u die informatie niet opnieuw hoeft in te vullen. We kunnen ze ook gebruiken om te zien of u ons weer bezoekt.

De eerste keer dat je onze website bezoekt, laten we je een melding zien met uitleg over onze cookies en vragen we je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

U kunt het gebruik van cookies uitschakelen via uw browserinstelling, maar sommige delen van onze website werken daardoor mogelijk niet correct.

Google Analytics

We gebruiken Google Analytics om bezoekers op onze website te volgen en om rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. We hebben de verwerkersovereenkomst van Google geaccepteerd. We staan ​​Google niet toe om door Analytics verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten, en we anonimiseren de IP-adressen.

Veiligheid

We nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te verminderen. Wij nemen verantwoordelijkheid voor de beveiliging van uw persoonsgegevens. We vernieuwen onze beveiligingsmaatregelen om een ​​veilige opslag van persoonlijke gegevens te garanderen en om bij te houden wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om deze verklaring te wijzigen. Wij raden u aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Inzage en wijziging van uw gegevens

U kunt altijd contact met ons opnemen als u vragen heeft over ons privacybeleid of als u uw persoonsgegevens wilt inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft de volgende rechten:

• Recht op inzage: u heeft het recht om te zien welke persoonsgegevens wij over u hebben verwerkt

• Recht op rectificatie: u heeft het recht om eventuele persoonsgegevens die wij over u hebben verwerkt te corrigeren, indien deze informatie (gedeeltelijk) onjuist is

• Recht op klagen: u heeft het recht om een ​​klacht in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, of tegen direct marketing

• Recht om te worden vergeten: u kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben verwerkt te verwijderen

• Recht op gegevensoverdraagbaarheid: indien technisch mogelijk, heeft u het recht om ons te vragen uw verwerkte persoonsgegevens over te dragen aan een derde partij

• Recht op beperking van de verwerking: u kunt bij ons een verzoek indienen om de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken.

Als u een van de bovengenoemde rechten uitoefent, kunnen we u vragen om uzelf te identificeren met een geldig legitimatiebewijs om te bevestigen dat het uw persoonlijke gegevens zijn. Dan is het belangrijk dat u uw burgerservicenummer en foto verbergt.

We reageren doorgaans binnen 30 dagen op uw verzoek. Deze termijn kan worden verlengd als blijkt dat het verzoek complex is of aan een specifiek recht is gekoppeld. U wordt op de hoogte gesteld van een mogelijke verlenging van deze termijn.

Klachten

Als je een klacht wilt indienen over ons gebruik van persoonsgegevens, stuur dan een e-mail met de details van je klacht naar sophie@cnote.nl. We zullen elke klacht die we ontvangen onderzoeken en erop reageren.

Als u denkt dat wij u niet op de juiste manier helpen, heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de autoriteit.