Terms & Conditions voor panelleden

Onze deelname voorwaarden en privacyverklaring uitgelegd.

Op deze pagina lees je onze uitgebreide voorwaarden om mee te doen aan een 5hellos onderzoek en hoe we omgaan met jouw persoonlijke gegevens (e.g. privacy verklaring). We geven je hieronder een beknopte samenvatting van de belangrijkste punten, maar vragen je toch om alles te lezen.

Samenvatting voorwaarden

Door je te registreren als panellid en/of door deelname aan een 5hellos onderzoek ga je akkoord met onder voorwaarden, namelijk:

 • Vertrouwelijkheid - Je gaat vertrouwelijk om met de informatie die je tijdens een onderzoek ontvangt.
 • Eerlijke mening - Je beantwoordt alle vragen naar waarheid vanuit je eigen mening.
 • Persoonlijke deelname - Uitnodigingen om aan een 5hellos sessie deel te nemen zijn persoonlijk, neem dus zelf deel aan de sessie.
 • Opnames en input - Je gaat ermee akkoord dat de sessies worden opgenomen en dat jouw input intern wordt gedeeld (zie hieronder ook 'privacyverklaring').
 • Aanwezigheid - Geef tijdig door als je niet meer beschikbaar bent om deel te nemen.
 • Vergoeding - Voor deelname aan een 5hellos sessie ontvang je een vergoeding. 5hellos behoudt zich het recht deze niet uit te betalen als je te laat bent. Als achteraf duidelijk wordt dat je je niet hebt gehouden aan de gedragscodes dan kan 5hellos de vergoeding terugvorderen.

Samenvatting privacyverklaring

Door je te registreren als panellid en/of door deelname aan een 5hellos onderzoek ga je akkoord met onze privacyverklaring, namelijk:

 • 5hellos verzamelt persoonlijke gegevens vanuit een rechtvaardig belang, dit betekent dat dit proces essentieel is voor ons werk.
 • Wij verzamelen persoonlijke gegevens zoals naam, leeftijd, geslacht, e-mailadres, huishoudsamenstelling, relatiestatus, opleiding, beroepsgegevens, inkomensklasse.
 • Van onze 5hellos sessies worden opnames gemaakt voor intern gebruik en resultaten gedeeld met klanten.Er worden geen persoonlijke gegevens doorgegeven waardoor je als individu kan worden herkend of benaderd. Het beeld-en geluidsmateriaal wordt niet getoond aan mensen die niets met het doel van het onderzoek te maken hebben.
 • Het verstrekken van persoonlijke gegevens is volledig vrijwillig en je kan je toestemming op elk moment intrekken.
 • Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld
 • Cnote Consulting B.V., Albert Hahnplantsoen 18 1077 BM Amsterdam, tel: +31 20 2157485, info@cnote.nl. is verantwoordelijk voor het verwerken van je persoonlijke gegevens.
 • Voor meer informatie over hoe je gegevens worden beschermd, of om aanspraak te maken op jouw rechten als betrokkene of om een klacht in te dienen, kun je contact met ons opnemen via nellie@5hellos.com, tel: +31 6 53235888.
 • Onze Data Protection, Officer: Egin Lengton, Contract Experts, tel: +31 6 81731470.
Volledige Terms en Conditions - deelname aan 5hellos onderzoek

Door je bij 5hellos te registreren als panellid of bij deelname aan een 5hellos onderzoek, ga je ermee akkoord dat we je gegevens gebruiken voor onze dienstverlening. Jouw 5hellos panellidmaatschap en/of deelname aan onderzoek is geheel vrijwillig en kan op elk moment op jouw verzoek worden beeindigd.

Wij gaan zorgvuldig met jouw gegevens om en benaderen je alleen voor deelname aan marktonderzoek of voor panel gerelateerde zaken. Dit betekent dat we nooit zullen proberen om je iets te verkopen en jouw gegevens niet zullen doorgeven of verkopen aan derden.

Als je deelneemt aan marktonderzoek in de vorm van een groepsdiscussie of interview, worden jouw naam en alle andere persoonlijke informatie die nodig zijn voor het onderzoek, zoals geslacht, leeftijd en interesses, alleen bekendgemaakt aan de mensen die direct betrokken zijn bij het onderzoek. Er worden geen verdere persoonlijke gegevens doorgegeven waardoor je als individu kan worden herkend of benaderd.

Van de interviews en groepsgesprekken waaraan je deelneemt, worden beeld- en geluidsopnames gemaakt. Deze opnames zijn uitsluitend bedoeld om de resultaten van het onderzoek te rapporteren en voor intern gebruik in het kader van dat onderzoek bij de eindklant. Het beeld- en geluidsmateriaal wordt niet getoond aan mensen die niets met het doel van het onderzoek te maken hebben. Als we afbeeldingen willen gebruiken voor marketingdoeleinden, is dit altijd in overleg.

Als je lid bent van ons panel en/of als je deelneemt aan een 5hellos onderzoek, ga je akkoord met de volgende regels:

 • De informatie die je tijdens onderzoeken ontvangt, is vertrouwelijk en mag niet worden doorgegeven, doorgestuurd of commercieel geexploiteerd.
 • Ben je persoonlijk verbonden met de opdrachtgever van het onderzoek (of bent je een directe concurrent van de opdrachtgever) omdat je of iemand uit jouw naaste persoonlijke groep hier werkt, dan moet je dit zelf aangeven. Na overleg wordt besloten of jouw deelname wordt geaccepteerd.
 • De vragen die bepalen of je in aanmerking komt voor deelname aan het onderzoek, moeten altijd naar waarheid worden beantwoord. Dit geldt ook voor de algemene informatie die we je vragen om met ons te delen bij het aanmelden.
 • Bij toelating tot een onderzoek wordt van je verwacht dat je hier zelf aan deelneemt (en niet iemand anders).
 • Ben je toegelaten tot een onderzoek, maar kan je niet meer, dan moet je ons zo snel mogelijk doorgeven.
 • Iedereen kan zich aanmelden voor het 5hellos panel. 5hellos kan de registratie van nieuwe deelnemers tijdelijk stopzetten en / of de registratie van nieuwe leden op elk moment weigeren.
 • 5hellos en zijn vertegenwoordigers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van deelname aan marktonderzoek studies of onvermogen om deel te nemen.
 • Voor elke onderzoek waaraan je als panellid deelneemt, ontvang je een cadeaukaart als vergoeding. De hoogte hiervan wordt voor het onderzoek bekend gemaakt.
 • Als je te laat bent voor een onderzoek, behouden wij ons het recht voor om jouw vergoeding volledig te weigeren.

Indien (eventueel achteraf) blijkt dat je je niet aan bovenstaande regels hebt gehouden, wordt de toegezegde vergoeding niet uitgekeerd en / of wordt de betaalde vergoeding teruggevorderd. We zullen onze klanten hierover informeren.

Versie: deze regels zijn voor het laatst gewijzigd op 2 januari 2024.

Privacyverklaring - deelname aan 5hellos onderzoek

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van 5hellos panelleden of individuen die deelnemen aan onderzoek georganiseerd door 5hellos.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Cnote Consultants BV, Albert Hahnplantsoen 18 1077 BM Amsterdam, is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Contact met ons opnemen?

Je kunt contact opnemen met 5hellos via

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Als panellid of als deelnemer doe je mee aan marktonderzoek van 5hellos. Wij organiseren marktonderzoek voor bedrijven en organisaties die willen weten wat de consument bezighoudt en de mening van de consument willen peilen. Dit doen we via online (groeps)gesprekken met panelleden en individueen en via online vragenlijsten.

Daarnaast verwerken wij bij het benaderen van potentiele panelleden persoonsgegevens. Dit kunnen de volgende persoonsgegevens zijn:

 • Jouw naam
 • Jouw geboortedatum
 • Jouw adres, telefoonnummer en e-mailadres
 • Jouw geslacht
 • Foto's en video's van marktonderzoek waaraan je deelneemt
 • Antwoorden op vragen uit marktonderzoek waaraan je deelneemt
 • Antwoorden op screener vragen om je te kunnen benaderen voor deelname aan marktonderzoek
 • Informatie over jouw interesses en voorkeuren
 • Financiele gegevens (in verband met de betaling van vergoedingen voor deelname aan studies)
 • Inloggegevens en wachtwoord

Soms is het vereist om uitdrukkelijke toestemming te vragen om bepaalde informatie te verwerken  (zoals bijvoorbeeld in het geval van gegevens over jouw culturele achtergrond, gezondheid, religie en politieke voorkeur verwerken). Dit zullen wij je dan vooraf vragen  en pas daarna deze gegevens verwerken. Die toestemming kunt je altijd weer intrekken.

Voor welke doeleinden verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • om per e-mail contact met je op te nemen om deel te nemen aan marktonderzoek;
 • om telefonisch of via Whatsapp contact met je op te nemen om deel te nemen aan marktonderzoek;
 • om ervoor te zorgen dat je kunt deelnemen aan marktonderzoek;
 • om de resultaten van die marktonderzoeken aan onze klanten te kunnen rapporteren. Wij vermelden geen achternamen, adressen, telefoonnummers of email adressen;
 • om de resultaten van het selectieproces te kunnen rapporteren aan onze klanten. Wij vermelden geen achternamen, adressen, telefoonnummers of email adressen;
 • om je in de toekomst toegang te verlenen tot onze website en app, al dan niet op basis van jouw registratie als gebruiker;
 • om je vergoedingen te kunnen betalen voor deelname aan marktonderzoek;
 • om je een nieuwsbrief, gebruikersinformatie of servicebericht te sturen;
 • om te voldoen aan onze wet- en regelgeving en om geschillen te behandelen;
 • om de kwaliteit, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid van onze (mobiele) website te verbeteren en fraude tegen te gaan.

Jouw persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hierboven vermeld.

Wat zijn de juridische gronden van 5hellos voor het verwerken van jouw persoonlijke gegevens?

5hellos verwerkt jouw persoonsgegevens omdat het, in de woorden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, een "gerechtvaardigd belang" heeft. Dit betekent dat wij jouw gegevens mogen verwerken omdat het noodzakelijk is voor onze bedrijfsvoering, zolang jouw privacybelangen niet in het gedrang komen. Dat doen we ook in het belang van onze klanten. Als we jouw toestemming nodig hebben voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens, zullen we die gegevens pas verwerken nadat we jouw toestemming hebben gekregen en zullen we stoppen als je die toestemming intrekt.

Het delen van jouw persoonlijke gegevens met derden

Als je als panellid of individu deelneemt aan marktonderzoek kunnen jouw gegevens, inclusief geluids- en beeldopnames, worden gedeeld met onze klanten. Wij delen alleen gegevens die relevant zijn voor deelname aan het marktonderzoek waarvoor je bent uitgenodigd en/of waaraan je deelneemt.

Gegevensverwerking in binnen- en buitenland

Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in Nederland of in landen waarvoor dit volgens de Nederlandse wet is toegestaan.

Gegevensverwerkers

Wanneer wij gebruik maken van de diensten van derden voor de doeleinden vermeld in deze Privacyverklaring en deze derden toegang hebben tot jouw persoonsgegevens bij het uitvoeren van de betreffende dienstverlening, hebben wij de nodige contractuele en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat jouw gegevens uitsluitend worden verwerkt voor de doeleinden die hier worden beschreven.

Cookies

We gebruiken cookies op onze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op jouw computer, jouw telefoon of jouw tablet worden opgeslagen. Ze kunnen die apparaten niet beschadigen.

Wij gebruiken functionele cookies, die ervoor zorgen dat functies zoals registratie en inloggen op de website naar behoren kunnen functioneren.

We gebruiken analytische cookies om statistieken van de gebruikers van de website te verzamelen. Dit doen we met Google Analytics. De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Meer informatie vindt je in het privacybeleid van Google en het privacybeleid van Google Analytics.

Door gebruik te maken van social media cookies maken we functionaliteiten van social media zoals Facebook, Twitter en LinkedIn mogelijk.

Je kunt altijd zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren. Bij jouw (eerste) bezoek aan onze website krijgt je demogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren. Je kunt die keuze later aanpassen wanneer je maar wilt.

Als je geen cookies wilt toestaan, pas dan jouw browserinstellingen aan. Ook kunt je reeds geplaatste cookies verwijderen. Als je echter geen cookies wilt gebruiken, werkt de website mogelijk niet correct en kunt je zich mogelijk niet registreren of inloggen. Je kunt ook problemen ondervinden bij het invullen van online vragenlijsten. Hoe je jouw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Zoek hiervoor in de help-functie van jouw browser.

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht en / of noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is dus afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

Jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens.

Je hebt het recht om ons te verzoeken om inzage in welke persoonsgegevens wij van je verwerken. Je kunt ook verzoeken om rectificatie of verwijdering van die persoonsgegevens, of om beperking van de verwerking van die gegevens. Daarnaast heeft je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en het recht op overdraagbaarheid van jouwgegevens. Je kunt hiervoor een bericht met jouw naam en contactgegevens sturen naar nellie@5hellos.com. Bij jouw verzoek moet je zoveel mogelijk aangeven om welke persoonsgegevens het gaat. Wij reageren binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctieverzoek. In het geval van een verzoek om verwijdering, zullen we de relevante persoonsgegevens zo snel mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover dat de wet ons verplicht om de relevante persoonsgegevens te bewaren of dat er andere dringende redenen zijn die tegen verwijdering zijn. We sturen je een bevestigingsbericht na het uitvoeren van een verwijderingsverzoek. Indien wij de betreffende persoonsgegevens niet (gedeeltelijk) hebben verwijderd, sturen wij je een bericht waarin wij uitleggen waarom jouw verzoek niet (volledig) kon worden ingewilligd. Als we niet of niet volledig kunnen bepalen op welke persoonsgegevens jouw verzoek betrekking heeft, kunnen we je vragen jouw verzoek nader te specificeren. Wij schorten de uitvoering van het verzoek dan op totdat je ons de nadere specificatie heeft verstrekt.

Je hebt altijd het recht om een ​​klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of bij de rechter. In het geval van een datalek zal onze Data Protection Officer, Egin Lengton, Contract Experts, tel: +31681731470 de zaak in behandeling nemen.

Verandering en versie

Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen of aanpassen. We raden je daarom aan om regelmatig deze Privacyverklaring te lezen voorwijzigingen. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 2 januari 2024.